Yandal ve Çift Anadal

Öğrenciler bu yıl için yandal - çift anadal olarak adlandırılan programlara başvuru yapamayacaklardır. Her sene başvuru koşulları ve şartlar öğrenci işleri sayfasında duyurulmaktadır.

Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı ifade eder.

Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı ifade eder.