Lisans

Bölümümüzde psikolojinin sosyal, deneysel, gelişim, klinik ve endüstri-örgüt alt dallarında dersler verilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır.

Programın öğrenme kazanımları belirtilmiştir.
1. Psikoloji alanına ilişkin güncel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinir.
2. Psikoloji alanına ilişkin edindiği bilimsel bilgiler temelinde eleştirel bir şekilde
düşünür ve yorumlamalar yapar.
3. Hem mesleki hem de kişisel hayatında karşılaştığı problemleri psikolojiye özgü
bilimsel yöntemler temelinde analiz eder.
4. Davranış bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini, istatistiksel analizleri ve
bu analizleri yürütmek için gerekli olan programları bilir.
5. Psikoloji araştırmalarında kullanılan ölçme araçlarına ilişkin temel bilgilere ve
uygulama becerilerine sahip olur.
6. Psikoloji alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda
meslek hayatında etik ilkelere uygun davranır.
7. Psikoloji alanına ilişkin edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler temelinde
bağımsız olarak araştırma planlayabilir, uygulayabilir, analizlerini yapabilir,
yorumlayabilir ve raporlayabilir.
8. Psikoloji alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak üzere
toplum yararına olan etkinliklerde, araştırmalarda veya projelerde görev alır.
9. Uluslararası alanda kabul gören bilimsel yazım kurallarını öğrenir ve buna uygun
rapor yazma becerisi edinir.
10. Her türlü önyargı ve ayrımcılığa karşı olması gerektiğini bilir.