Dersler ve İçerikleri

Ders programı içeriğine  EBS sisteminden ulaşılabilir.  

Yeni başlayan öğrenciler, birinci ve ikinci yarıyılda Psikoloji bölümünde verilen zorunlu dersler dışında fakülte genelinde diğer bölümlerin de aldığı zorunlu ortak derslere (Atatürk İlke ve İnkılapları I ve II,Temel Bilgi teknolojileri Kullanımı I ve II, Türk Dili I ve II, Yabancı Dil I ve II)  sahiptir. Beşinci yarıyıldan itibaren öğrenciler zorunlu dersler dışında seçmeli dersler havuzundan dersler seçebilirler. Bir dersin zorunlu ya da seçmeli olduğu ilgili linkteki derslerin sağ tarafında yer alan Z/S bölümünden görülebilir.