Mezuniyet Sonrası

Fen ve Edebiyat Fakültelerine bağlı psikoloji bölümlerinden mezun olan öğrencilere Psikoloji Lisans diploması verilir ve psikolog olarak çalışabilirler. 

Psikoloji lisans mezunları, eğitimleri süresince edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pek çok iş alanında kullanabilirler. Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, yaşlı bakım evlerinde, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, emniyet birimlerinde, eğitim kurumlarında, medya ve reklamcılık sektörlerinde, fabrikalarda, işletmelerde, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca, gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıklara ya da bu bakanlıklar bünyesindeki devlet kurumlarına atanabilirler. Bunun yanı sıra, yüksekokullarda ve üniversitelerde çalışarak akademik kariyer yapabilirler.

Psikoloji, günümüzün hızla gelişim gösteren alanlarından biridir. Psikolojinin klinik, sosyal, siyaset, sağlık, trafik, endüstri ve örgüt gibi çok sayıda alt alanı olan kapsamlı bir bölüm olması nedeniyle iş yelpazesi oldukça geniştir. Ayrıca, modern dünyada yaşanan hızlı değişimler, teknolojik gelişmeler ve tüm bunlara uyum süreçleri insan davranışı ve zihinsel süreçleri anlamaya odaklanan psikolojinin önemini ve bu alanda çalışan uzmanlara yönelik ihtiyacı her geçen gün kaçınılmaz olarak arttırmaktadır.

Eğer klinik psikolog olmak isterseniz, üniversitelerin klinik psikoloji alanında yüksek lisans programlarından birinden mezun olmanız gerekmektedir.